Ett nytt program för Aktiva Seniorers aktiviteter hösten 2017 har nu tagits fram av våra programansvariga. När jag skriver det här förordet har vi nyligen firat Valborgsmässoafton och sjungit in våren med bl.a. ”Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö”. Det är nu i mitten av maj och vädret är precis så omväxlande som vädret i april-maj brukar vara med både varmt och kyligt väder.
Våra programansvariga har varit aktiva hela senvintern och våren för att få fram det här nya och omfattande höstprogrammet för Aktiva Seniorer i Västerås. Programmet är framtaget för att tillfredsställa så många som möjligt av vår förenings medlemmar. Det skall passa såväl nyblivna seniorer som de som varit med i vår förening under flera år, och som alla vill ha ett aktivt liv. Vi försöker få en blandning av olika intresseinriktningar i våra aktiviteter. En del aktiviteter dubblerar vi eftersom efterfrågan är stor, bl.a. har besöken vid Vafab Miljö och Västmanlands Domstolar varit omåttligt populära och därför dubblerats flera gånger.
 
Festkväll i Västerås Konserthus
Fredagen den 27 oktober anordnar vi återigen en festkväll i Västerås Konserthus med underhållning av Västeråskören ”Rock Everybody” samt Andreas Weise med orkester. Andreas är sångare och känd från bl.a. Let´s Dance. I programmet ingår också mingeltallrik och dans. Se vidare speciell inbjudan.
Månadsmöten fortsätter vi som vanligt med sista tisdagen i månaden med start i augusti. Vår ambition är att månadsmötena skall innehålla intressanta föredrag samt trivsam underhållning. Ett intressant föredrag håller under hösten Christina Richardsson, även kallad grottflickan, gatubarnet från Brasilien som mot sin vilja blev adopterad till Sverige och hamnade i Vindeln. Vi får också lyssna till Pia Hultgren, känd meteorolog från TV som berättar om sitt yrke.
 
Våra seniorcaféer i Konserthuset är alltid välbesökta och vi arrangerar som vanligt 2 caféer under hösten. Där engagerar vi kända föredragshållare som har ett aktuellt ämne att hålla ett intressant föredrag om.
 
Resor, utflykter, studiebesök, teater och konserter.
Under september planeras en 6-dagars resa till Portugal. Ett antal endagsresor planeras bl.a. till Gripsholms Slott och Mariefred i augusti, Falu gruva i september samt SVT, Thielska galleriet och Beckholmen i oktober. Industribesök blir det i januari 2018 vid ABB Robotics i Västerås.
 
Kurser, studiecirklar och friluftsliv.
Vi fortsätter med våra motionsaktiviteter, Motionspromenader och Medicinsk yoga. Ny studiecirkel är bl.a.”Skultuna Messingsbruk” där brukets historia från dåtid till nutid behandlas. Vi fortsätter med ”Krishärdar i Världen” som diskuteras under 5 cirkelträffar. Släktforskning är en kurs som är så intressant att alla borde delta.
 
Data
Att kunna hantera en dator är idag nästan en nödvändighet. Våra kurser är anpassade till Aktiva Seniorer så att vi alla skall kunna ta del av vad datatekniken har att erbjuda. Vi har både grundkurser och fortsättningskurser för olika ändamål. Att använda surfplattor, bildbehandling och Facebook ingår också i våra utbildningar.
 
Som ordförande vill jag tacka alla som bidragit till Aktiva Seniorers framgångar i Västerås. Det gäller styrelsen, våra program- och bokningsansvariga, alla kurs- och cirkelledare samt alla som på något sätt deltagit i våra aktiviteter. Ett särskilt tack till Medborgarskolan som ställer upp och hjälper oss på olika sätt.
 
Västerås i maj 2017
Kjell Swärd
Ordförande

Ordföranden har ordet

Ordf

Kjell Swärd

Ordförande