Aktiva Seniorer Västerås

Kära Seniorvänner

Nu är Vårprogrammet för 2020 klart och vi börjar vårt 27:e verksamhetsår i Föreningen Aktiva Seniorer i Västerås. Vår ambition är att ta fram så bra program som möjligt för att passa såväl nyblivna seniorer som de som varit med i vår förening under flera år och som vill ha ett aktivt liv. Våra programansvariga har under hösten arbetat intensivt med att få ett bra och varierande program för 2020. Det krävs lång framförhållning för att boka in de aktiviteter som vi vill ha. För närvarande är vi cirka 1850 medlemmar. Det är också glädjande att så många av våra nya medlemmar är nyblivna pensionärer.

 

Årsstämman med middag och dans blir onsdagen den 4 mars 2020. Kallelse finns längst ner på den här sidan. Årsstämman hålls i Stadshotellets festvåning i Västerås.

 

Månadsmöten fortsätter vi med som vanligt sista tisdagen i månaden med start i januari. Vår ambition är att månadsmötena skall vara varierande med intressanta föredrag och trivsam underhållning. Bl.a. kommer sångerskan Titti Sjöblom, vars mamma var Alice Babs, till oss den 25 februari. Hon kommer tillsammans med Ehrling Eliasson, känd för sin musikalitet och humor.

 

Seniorcaféer i Konserthusets foajé är alltid välbesökta. Där arrangerar vi dagsaktuella föredrag med intressanta och kunniga föreläsare. Under vintern och våren blir det 3 caféer.

 

Resor, utflykter, studiebesök, teater och konserter. I maj genomför vi en 7- dagars resa med flyg till antikens Grekland med Aten och i juni följer en 3-dagars bussresa till Louisiana i Danmark.  Förutom ett antal studiebesök i och kring Västerås gör vi 1- dagars resor till Stockholm, konstresa till Värmland och Hornborgasjön med återvändande tranor.

 

Kurser, Studiecirklar och friluftsliv. Nytt under den här rubriken är ”Möbeltapetsering”, där nostalgiska gamla möbler blir som nya. Vi återupptar också ”Släktforskning för nybörjare” och ”Anundshögs Forntidsområde”. Viktig kunskap för oss seniorer får vi genom kursen ”Arv och testamente”.

 

Data. Våra kurser i data är anpassade till Aktiva Seniorer så att alla skall kunna ta del av vad datatekniken har att erbjuda.

 

Som ordförande vill jag tacka alla som bidragit till Aktiva Seniorers framgångar i Västerås. Det gäller styrelsen, våra program- och bokningsansvariga, alla kurs- och cirkelledare samt alla som på något sätt deltagit i våra aktiviteter. Ett särskilt tack till Medborgarskolan som ställer upp och hjälper oss på olika sätt.

 

Västerås i november 2019

Kjell Swärd, ordförande.

Kära Seniorvänner

När jag skriver det här förordet till höstprogrammet har vi för en vecka sedan firat Valborgsmässoafton och sjungit in våren med bl.a. ”Sköna maj välkommen till vår bygd igen”. Det är nu i mitten av maj och vädret är precis så omväxlande som vädret i april-maj brukar vara med både varmt och kyligt väder. Enligt väderleksrapporten kommer det att snöa 2 -3 dm i norra delen av Dalarna den 8 maj! Nu får vi hoppas på en varm och skön sommar.

Fr.o.m. den 1 augusti kommer Aktiva Seniorer i Västerås att byta adress från Vasagatan 59 till Skivfilargränd 4 i Kopparlunden. Anledningen är att Medborgarskolan, som vi får låna lokaler av, flyttar till Kopparlunden och då erbjuds vi att följa med dit till nyrenoverade lokaler i två våningar.

Våra programansvariga har varit aktiva hela senvintern och våren för att få fram det här nya och omfattande Höstprogrammet för Aktiva Seniorer i Västerås. Programmet är framtaget för att tillfredsställa så många som möjligt av vår förenings medlemmar. Programmet skall passa såväl nyblivna seniorer som de som varit med i vår förening under flera år och som alla vill ha ett aktivt liv. Vi försöker få en blandning av olika intresseinriktningar i våra aktiviteter.

Aktiva Seniorer i Västerås 25-årsjubilerar

Föreningen Aktiva Seniorer i Västerås bildades 1993 med några få medlemmar. Det var styrelseledamoten i Medborgarskolan Bruno Lundberg som accepterade uppdraget att bilda och utveckla ”Aktiva Seniorer i Västerås”.

Bruno Lundberg avgick som föreningens ordförande år 1997 och efterträddes av Göran Johansson. Vid det tillfället fanns cirka 125 medlemmar i medlemsregistret.
Programmet var uppbyggt kring månadsmöten, ett eller ett par studiebesök samt någon enstaka kursverksamhet. Det som kännetecknade föreningen var god samhörighet, trivsam social samvaro samt en utpräglad gemenskap, vilket tillsammans var väl värt att satsa på inför framtiden.

Göran Johansson drog sig tillbaka 2002 och Göte Landhage övertog ordförandeposten. I mellantiden hade en liten arbetsgrupp utarbetat ett handlingsprogram inför framtiden. Nytt programblad till både utförande och innehåll skapades. Utbudet av aktiviteter utökades, varvid också medlemsantalet ökade. Verksamheten kompletterades med datautbildningar genom att ”Data-Seniorerna”, som då var en egen förening i Västerås, införlivades med Aktiva Seniorer. 

Göte Landhage lämnade ordförandeskapet 2007 och undertecknad fick förtroendet att fortsätta utveckla föreningen. Vid den här tidpunkten hade föreningen vuxit till drygt 600 medlemmar. Styrelsen kompletterades nu med ett antal nya ledamöter. En programkommitté på 4 personer bildades och en grupp med bokningsansvariga utsågs. Intresset för att bli medlem i Aktiva Seniorer fortsatte att öka och idag (maj 2018) är vi drygt 1750 medlemmar.

För att fira vår 25-åriga verksamhet har vi hyrt Västerås Konserthus där vi får avnjuta en 2-rätters middag samt en jubileumskonsert med Robert Wells & The Vocalettes. Vi avslutar jubileet med dans.

Tack vare mycket kunniga och enastående ambitiösa funktionärer är vårt utbud av aktiviteter väl anpassat till såväl nyblivna seniorer som de som varit med i vår förening under flera år och som alla vill ha ett aktivt liv. När efterfrågan är stor gör vi allt för att dubblera aktiviteterna, så att så många som möjligt får ta del av våra erbjudanden.

Våra programansvariga har nu varit aktiva hela senvintern och våren för att få fram detta nya och omfattande Höstprogram för Aktiva Seniorer i Västerås. Höstprogrammet för 2018 är framtaget för att tillfredsställa så många som möjligt av vår förenings medlemmar.

Som ordförande vill jag tacka alla som bidragit till Aktiva Seniorers framgångar i Västerås. Det gäller styrelsen, våra program- och bokningsansvariga, alla kurs- och cirkelledare samt alla som på något sätt deltagit i våra aktiviteter. Ett särskilt tack till Medborgarskolan som ställer upp och hjälper oss på olika sätt.

  Västerås i maj 2018

  Kjell Swärd

  Ordförande   

Ordföranden har ordet

Ordf

Kjell Swärd

Ordförande