Aktiva Seniorer Västerås

Aktiva Seniorer i Västerås 25-årsjubilerar

Föreningen Aktiva Seniorer i Västerås bildades 1993 med några få medlemmar. Det var styrelseledamoten i Medborgarskolan Bruno Lundberg som accepterade uppdraget att bilda och utveckla ”Aktiva Seniorer i Västerås”.

Bruno Lundberg avgick som föreningens ordförande år 1997 och efterträddes av Göran Johansson. Vid det tillfället fanns cirka 125 medlemmar i medlemsregistret.
Programmet var uppbyggt kring månadsmöten, ett eller ett par studiebesök samt någon enstaka kursverksamhet. Det som kännetecknade föreningen var god samhörighet, trivsam social samvaro samt en utpräglad gemenskap, vilket tillsammans var väl värt att satsa på inför framtiden.

Göran Johansson drog sig tillbaka 2002 och Göte Landhage övertog ordförandeposten. I mellantiden hade en liten arbetsgrupp utarbetat ett handlingsprogram inför framtiden. Nytt programblad till både utförande och innehåll skapades. Utbudet av aktiviteter utökades, varvid också medlemsantalet ökade. Verksamheten kompletterades med datautbildningar genom att ”Data-Seniorerna”, som då var en egen förening i Västerås, införlivades med Aktiva Seniorer. 

Göte Landhage lämnade ordförandeskapet 2007 och undertecknad fick förtroendet att fortsätta utveckla föreningen. Vid den här tidpunkten hade föreningen vuxit till drygt 600 medlemmar. Styrelsen kompletterades nu med ett antal nya ledamöter. En programkommitté på 4 personer bildades och en grupp med bokningsansvariga utsågs. Intresset för att bli medlem i Aktiva Seniorer fortsatte att öka och idag (maj 2018) är vi drygt 1750 medlemmar.

För att fira vår 25-åriga verksamhet har vi hyrt Västerås Konserthus där vi får avnjuta en 2-rätters middag samt en jubileumskonsert med Robert Wells & The Vocalettes. Vi avslutar jubileet med dans.

Tack vare mycket kunniga och enastående ambitiösa funktionärer är vårt utbud av aktiviteter väl anpassat till såväl nyblivna seniorer som de som varit med i vår förening under flera år och som alla vill ha ett aktivt liv. När efterfrågan är stor gör vi allt för att dubblera aktiviteterna, så att så många som möjligt får ta del av våra erbjudanden.

Våra programansvariga har nu varit aktiva hela senvintern och våren för att få fram detta nya och omfattande Höstprogram för Aktiva Seniorer i Västerås. Höstprogrammet för 2018 är framtaget för att tillfredsställa så många som möjligt av vår förenings medlemmar.

Som ordförande vill jag tacka alla som bidragit till Aktiva Seniorers framgångar i Västerås. Det gäller styrelsen, våra program- och bokningsansvariga, alla kurs- och cirkelledare samt alla som på något sätt deltagit i våra aktiviteter. Ett särskilt tack till Medborgarskolan som ställer upp och hjälper oss på olika sätt.

  Västerås i maj 2018

  Kjell Swärd

  Ordförande   

Det är med stor sorg och saknad vi meddelar att vår styrelseledamot Leif Stogardt hastigt avlidit efter en stroke strax före julhelgen. 
 
Leif var ansvarig för några av de studiecirklar som Aktiva Seniorer genomför nu under våren.
Tills vidare övertar Kjell Swärd ansvaret för anmälningarna till 
- Krigshärdar i världen
Kjells e-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och tel. 0703 701038.
Ola Sunesson tar över ansvaret för
- Huvudbry och
- Wolfgang Amadeus Mozart 
Olas e-postadress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och tel. 0768 323625

Kära Seniorvänner!

För 25 år sedan startade Föreningen Aktiva Seniorer sin verksamhet i Västerås. Utvecklingen sedan bildandet år 1993 har varit stark med avseende på antalet medlemmar, antalet aktiviteter och intresset för våra olika aktiviteter. Alla aktiviteter som finns med i programmet kan genomföras tack vare ett 45-tal kunniga och entusiastiska funktionärer som genom ideellt arbete engagerar sig i vår verksamhet. I skrivande stund är vi cirka 1725 medlemmar. Våra programansvariga har varit aktiva hela sensommaren och hösten för att få ett så bra och varierat Vårprogram för 2018 som möjligt för våra medlemmar.

Årsstämman blir den 7 mars 2018. Årsstämman hålls liksom förra året i Stadshotellets festvåning i Västerås. Se särskild kallelse under Program - Årsstämmor.

Ett nytt program för Aktiva Seniorers aktiviteter hösten 2017 har nu tagits fram av våra programansvariga. När jag skriver det här förordet har vi nyligen firat Valborgsmässoafton och sjungit in våren med bl.a. ”Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö”. Det är nu i mitten av maj och vädret är precis så omväxlande som vädret i april-maj brukar vara med både varmt och kyligt väder.
Våra programansvariga har varit aktiva hela senvintern och våren för att få fram det här nya och omfattande höstprogrammet för Aktiva Seniorer i Västerås. Programmet är framtaget för att tillfredsställa så många som möjligt av vår förenings medlemmar. Det skall passa såväl nyblivna seniorer som de som varit med i vår förening under flera år, och som alla vill ha ett aktivt liv. Vi försöker få en blandning av olika intresseinriktningar i våra aktiviteter. En del aktiviteter dubblerar vi eftersom efterfrågan är stor, bl.a. har besöken vid Vafab Miljö och Västmanlands Domstolar varit omåttligt populära och därför dubblerats flera gånger.
 
Festkväll i Västerås Konserthus
Fredagen den 27 oktober anordnar vi återigen en festkväll i Västerås Konserthus med underhållning av Västeråskören ”Rock Everybody” samt Andreas Weise med orkester. Andreas är sångare och känd från bl.a. Let´s Dance. I programmet ingår också mingeltallrik och dans. Se vidare speciell inbjudan.

Våra programansvariga har under hösten arbetat intensivt med att få ett så bra och varierat program för 2017 som möjligt för våra medlemmar. Det är lång framförhållning som krävs för att boka in de aktiviteter som vi vill ha. Programmet skall passa såväl nyblivna seniorer som de som varit med i vår förening under flera år och som vill ha ett aktivt liv. För närvarande är vi drygt 1710 medlemmar. Förra året vid den här tidpunkten var vi 1650 medlemmar. Det är glädjande att så många nya medlemmar är nyblivna pensionärer. 

Årsstämman med middag och dans blir den 8 mars 2017. Se särskild kallelse under Program - Årsstämmor. 

Ordföranden har ordet

Ordf

Kjell Swärd

Ordförande