Bli medlem i föreningen Aktiva Seniorer i Västerås

Välkommen in i gemenskapen!!

Ifylld anmälan skickar du till oss, varefter du får en bekräftelse

Därefter betalar du in medlemsavgiften 100 kr till Plusgirokonto  15 36 64 – 8

Notera på talongen namn och födelsedatum samt att inbetalningen avser medlemsavgift.

 

Anmälan