Bli medlem i föreningen Aktiva Seniorer i Västerås

Välkommen in i gemenskapen!!

Du blir medlem i föreningen genom att betala årsavgiften 100 kr till föreningens plusgirokonto 15 36 64 - 8.

Ange namn, adress, telefon, eventuell e-postadress samt födelsedatum och uppgift om du är pensionär. Du är välkommen att vara med i föreningen även om du inte är pensionär.


Om alla uppgifter inte kan lämnas i samband med inbetalningen, fyller du i formuläret nedan och skickar in det.


Captcha image 7220Captcha image 3398Captcha image 5145Captcha image 3164