Aktiva Seniorer Västerås

Styrelsen för föreningen AKTIVA SENIORER VÄSTERÅS lämnar följande redogörelse för

verksamhetsåret 2018.

 

Styrelsen har under året bestått av följande personer 

Ordförande                                                      Kjell Swärd                      Omval 2 år

Vice ordförande                                                Ola Sunesson                  Kvarstår 1 år

Sekreterare                                                      Eva Johansson                Kvarstår 1 år

Kassör                                                             Liliane Thilenius              Omval 2 år

Ledamot                                                          Gun Lantz                       Kvarstår 1 år

Ledamot                                                          Stiern Ulander                 Omval 2 år

Ledamot                                                          Lennart Granath              Kvarstår 1 år

Ledamot                                                          Siw Andersson                Kvarstår 1 år

Ledamot                                                          Agneta Björs                   Kvarstår 1 år

Ledamot                                                          Gunnar Björkenor            Nyval 1 år

Suppleant                                                        Eva Droege                     Omval 1 år

Revisorer har varit

Revisor                                                            Bengt G Andersson         Omval 1 år

Revisor                                                            Monica Thomas              Omval 1 år

Revisorsuppleant                                              Christer Lundkvist           Omval 1 år

 

Valberedningen har bestått av                Gull Jonsson                   Omval 1år

                                                                      Esbjörn Larsson              Omval 1 år

                                                                      Margaretha Persson        Nyval 1 år

 Programkommittén har bestått av       Lennart Granath

                                                                      Åsa Högström

                                                                      Rickard Grähs

                                                                      Siw Andersson

                                                                      Christer Näsman

                                                                      Ola Sunesson (Seniorcaféer) 

 

Bokningsansvariga har varit                  Karin Fall

                                                                       Margaretha Hellman (Vårprogrammet)

                                                                       Margaretha Holmgren

                                                                       Berit Svanborg

                                                                       Åsa Högström                                                                          

Allmänt

Föreningen Aktiva Seniorer i Västerås bildades 1993. Detta är alltså föreningens 25:e verksamhetsår, vilket vi firade med en jubileumsfest i Västerås Konserthus den 13 oktober 2018. 

Styrelsen har hållit 9 ordinarie sammanträden samt ett konstituerande sammanträde under 2018. 

Årsstämma med efterföljande middag och dans, hölls den 7 mars 2018 i Stadshotellets Festvåning. 

Föreningens ekonomi är god, vilket gör att årsavgiften kan hållas låg, 100 kr per medlem. Resultat- och Balansrapport bifogas. 

Antalet medlemmar har under året ökat med 110 till 1881 vid årets slut. Antalet nya medlemmar 2018 var 314 och 204 medlemmar har strukits ur medlemsregistret under året p.g.a. utebliven betalning av medlemsavgiften eller begäran om utträde. Andelen kvinnor i föreningen är cirka 63%, medan männen svarar för cirka 37% 

Vi i styrelsen är naturligtvis mycket nöjda med det höga medlemsantalet. Det är också en stor utmaning för alla oss funktionärer att uppfylla de förväntningar som våra medlemmar ställer på föreningen. Vi är mycket uppmärksamma på och lyhörda för vad våra medlemmar önskar och förändrar programstrukturen allt eftersom intressena ändras. Många av aktiviteterna blir emellertid snabbt fulltecknade. Styrelsen och programkommittén är väl medvetna om problemet och vi har liksom tidigare år dubblerat en hel del aktiviteter antingen omgående eller genom att samma aktivitet kommer med i nästkommande program. Det gör att huvuddelen av de som anmält sig till en aktivitet kommer med på densamma. 

Tack vare kunniga och ambitiösa funktionärer är vårt utbud av aktiviteter mycket väl komponerat. Vår ambition är att vi skall ha hög kvalitet på alla våra arrangemang. 

Under hösten anordnades, liksom tidigare år, en funktionärsträff på Björnön, där bl.a. föreningens olika aktiviteter och utveckling diskuterades. I föreningen har vi ett 50-tal funktionärer, varav drygt 40 deltog i träffen, som avslutades med lunch på Björnögårdens servering.

Aktiva Seniorers hemsida uppdateras kontinuerligt och där kan våra medlemmar följa vad som kommer att hända. Vi gör också en kort rapportering från alla resor, utflykter och studiebesök som genomförts. Adressen är vasteras.aktivaseniorer.com

Det bokningsprogram som installerades på hemsidan under 2016 har under hösten 2018 utnyttjats vid i stort sett samtliga av programkommitténs aktiviteter.  

För närvarande har cirka 94% av våra medlemmar e-postadress, och den siffran stiger efter hand. Vi har därmed lättare att kommunicera ut nyheter och händelser via e-post eftersom vi når fler och fler medlemmar.

Information till medlemmarna sker genom följande:

-       programhäften som skickas ut två gånger per år

-       hemsidan som uppdateras kontinuerligt

-       mejl-utskick där så erfordras

-       muntlig information vid månadsmöten

-       VLT på ”Idag-sidan” under rubriken ”Föreningar”.

Medborgarskolans lokaler, som föreningen får utnyttja dagtid, är utmärkta för kurser, studiecirklar, styrelsemöten etc. Den största lokalen rymmer uppåt 50 personer beroende på möblering. Den har vi utnyttjat bl.a. till informationsmöten för nya medlemmar. Medborgarskolans kopieringsresurser får utnyttjas av oss mot betalning. Ett 10-tal datorer står också till vårt förfogande för utbildningsändamål.

Vi får hjälp av Medborgarskolans personal med en del administrativa uppgifter bl.a. statistikuppföljning.  

 

Månadsmöten, Årsmöte och Jullunch 

På månadsmötena ges aktuell information om kommande aktiviteter inom föreningen. Därefter följer underhållning eller föreläsning, som pågår cirka 1 timme. Månadsmötena hålls sista tisdagen i varje månad utom i juni, juli och december.

Under året har vi haft 9 månadsmöten i Växhuset, vilket fungerat mycket bra. Kaffe med förtäring har förberetts av Växhusets kaffeteria till en för medlemmarna rimlig kostnad.

Ett antal intressanta föredrag har hållits under året. Bl.a. av Frida Stranne, statsvetare och forskare från Högskolan i Halmstad, som gav en bild av vad som händer i USA och världen, med rubriken ” Donald Trump, ett år som president”. Vid majmötet ställde Västerås Sinfoniettas musiker och deras chef Richard Gateau upp med att berätta om Sinfoniettan och gav en kort konsert från deras repertoar. Ett annat mycket intressant föredrag höll författaren och den intellektuella mångsysslaren Björn Ranelid som kåserade om sitt liv och författarskap. Det månadsmöte som drog flest besökare, 215 deltagare, var TV-profilen och äventyraren Hans Fahlén som berättade om sina TV-inspelningar och sina äventyr runtom i världen.

Totalt har 1728 personer deltagit i nio månadsmöten, d.v.s. ett genomsnitt på drygt 190 deltagare per månadsmöte.

Vid årsstämman den 7 mars i Stadshotellets festvåning deltog 180 personer i middagen. Efter middagen var det dans till 4 Knektar + en Dam.

För att fira föreningens 25-åriga verksamhet anordnades den13 oktober en jubileumskväll i Västerås Konserthus där samtliga medlemmar hade möjlighet att delta. 425 medlemmar hörsammade inbjudan. Vi började kvällen med en välkomstdrink. Därefter följde en 2-rätters middag. När middagen var avslutad bjöds på en jubileumskonsert med ”Robert Wells trio and the Vocalettes”. Efter konserten avnjöts kaffe och godbit samt dans till Tommy Jacobssons orkester.

Jullunchen den 30 november, med efterföljande musikalisk underhållning av Mikael Wretholm och Udda Gubbar, serverades, som seden är, i Hahrska Palatset. I jullunchen deltog 126 personer 

Seniorcaféer 

Vid Seniorcaféerna, som hålls på förmiddagar i Konserthusets foajé, dricker vi en kopp kaffe med en liten smörgås, därefter följer ett föredrag i cirka 50 min. Föredragen skall vara av hög kvalitet och ha dagsaktuell karaktär. Under året har vi haft 5 Seniorcaféer som varit mycket populära och alla har varit välbesökta. Som mest har vi varit 106 deltagare som lyssnade till rysslandkännaren Anna Alexeeva som talade om ”Sovjet, Ryssland och Putin”. Övriga dagsaktuella föredrag har varit bl.a. ”Narkotikan i Sverige”, med Per-Erik Lundberg från polisen som intressant föredragshållare.

Totalt har 396 personer deltagit i Seniorcaféerna

Resor, utflykter, studiebesök och teater

Programkommittén har även det här året arbetat fram förträffliga program för både våren och hösten. De lägger ner ett omfattande arbete på att göra aktiviteterna så attraktiva och varierande som möjligt för våra medlemmar, vilket visar sig i stor efterfrågan med snabbt fulltecknade aktiviteter och väntelistor som följd. 

Under september gjordes en 6-dagarsresa till Alplandet Tyrolen, En innehållsrik resa i fem länder med bl.a. Berninaexpressen, en höjdpunkt i dubbel bemärkelse. Vi fick också uppleva gnistrande kristaller från Swarowski och blommande dahlior på blomsterön Mainau. 

En 2-dagars resa till Oslo och därefter en nattkryssning med båt till Köpenhamn genomfördes under april. I Oslo besöktes bl.a. den berömda Vigelandsparken med sina fantastiska skulpturer. 

Vid planeringen av längre resor är ambitionen att så mycket som möjligt skall ingå i priset, d.v.s. måltider, guidade turer, bra hotell, som ligger så nära centrum som möjligt, etc. Det betyder att eventuella tillkommande kostnader blir minimala, vilket man skall komma ihåg när man jämför resebyråernas priser för motsvarande resor. 

Under våren gjordes 5 endagsresor bl.a. en resa till historiska Hagaparken i Stockholm, Zinkgruvan utanför Askersund och Wadköping i Örebro samt en dagsresa till Åland. 

Under hösten gjordes 6 endagsresor, bl.a. till den årligen återkommande fyrverkerikonserten i Dalhalla, besök gjordes också till Tumba pappersbruk och World of Classic i Tullinge samt Drottningholms slott och Norra begravnings-platsen i Solna.

I december anordnades den traditionella resan till Stockholm med besök till julmarknaden på Stortorget i Gamla Stan och därefter den magnifika julkonserten i Blå Hallen. 

Vårens teaterresa gick till Stockholm där vi såg musikalen ”Gentlemannen” med bl.a. Henrik Dorsin och Suzanne Reuter. Höstens teaterresa gick även den till Stockholm där vi såg musikalen ”Så som i himmelen” med bl.a. Malena Ernman. Båda musikalerna framfördes på Oscarsteatern.  

Under våren hade Västmanlands Teater en teaterkonsert i samarbete med Uppsala Stadsteater med rubriken ”Evert Taubes största hits”. Under hösten arrangerades en guidning bakom kulisserna på Västmanlands Teater som efterföljdes av föreställningen ”Den stora branden”. En aktivitet som dubblerades.    

Företagsbesöken gick bl.a. till ABB Robotics och dess verksamhet på Finnslätten i Västerås, M 4 Gruppen AB, som inte bara är ett åkeri utan har en mängd olika verksamhetsgrenar samt till Bombardier också på Finnslätten i Västerås, där man genomför reparationer och service på tåg. 

Studiebesök inom och utanför Västerås har genomförts till ett 20-tal företag, organisationer och platser.

Totalt har vi under året arrangerat ett 50-tal olika arrangemang.

Många av arrangemangen har dubblerats och till och med tredubblats eftersom efterfrågan har varit mycket stor.

Sammantaget har 2460 medlemmar deltagit i samtliga ovanstående arrangemang.

 

Kurser, studiecirklar och friluftsliv

Vi har under året fortsatt att bedriva en stor del av all kurs- och studiecirkel-verksamhet i Medborgarskolans lokaler. Förutom de sedvanliga aktiviteterna såsom Motionspromenader, Senior-snickarna och Mervetarna så startar vi också nya kurser och studiecirklar.

En ny kurs i ”Vegetarisk mat, helt i tiden” arrangerades under både våren och hösten med 40 deltagare. Kursen pågick i 7 omgångar. Deltagarna fick lära sig både teori och att praktiskt laga vegetarisk mat. 

Vad som händer i omvärlden är synnerligen intressant och vi har informerats om detta i studiecirkeln ”Krishärdar i världen”. Vår eminente föreläsare Stig Wahlström, f.d. lärare vid försvarshögskolan i Stockholm, har gett deltagarna omfattande och ingående information om de krig, kriser och oroligheter som finns på många platser i hela världen. Intresset har varit så stort att vi varit tvungna att dubblera studiecirklarna både på våren och hösten. Totalt har cirka 100 personer deltagit.

Att se på film på biografen Elektra har varit ett välbesökt arrangemang som samlat drygt 50 deltagare. Deltagarna träffas före och efter visad film för att diskutera filmens budskap och innehåll.

Under hösten återupptog vi studiecirkeln ”Arv och testamente” eftersom det fanns en efterfrågan om detta viktiga ämne. Cirkeln samlade 23 deltagare.

Information gavs angående testamente, arvsrätt, laglott, bodelning och vilka regler som gäller om det finns särkullbarn.

Ett annat inslag i vår studiecirkelverksamhet har varit ”Anundshög och Badelunda socken” där kursledaren Bengt Wallén gav en återblick över ett historiskt område i utkanten av Västerås. Nytt för året är att vi under hösten startat ”Spela bowling med oss” och ”Trivselkaffe”.

På musikens område har musikcirklar om bl.a. musikskaparna Wolfgang Amadeus Mozart och Antonin Dvorak genomförts under ledning av Stellan Moberg, f.d. altviolinist i Sinfoniettan.

Aktiviteten ”Konst, kultur och motion” var mycket populär. Åsa Högström från Aktiva Seniorers programkommitté, tog fram ett antal nytagna foton från ett 20-tal kända partier i centrala Västerås. Våra medlemmar fick sedan någon månad på sig att lista ut var dessa partier fanns. En prisutdelning med fina priser avslutade aktiviteten. Cirka 120 medlemmar deltog.

Kurs i Släktforskning har hållits under både våren och hösten med 8 resp. 9 deltagare som flitigt engagerat sig i denna kurs.

Totalt har drygt 500 medlemmar deltagit i kurser, studiecirklar och friluftsliv.

 

Data 

Behovet av grundkurser i databehandling är fortfarande ganska lågt. Under våren kunde vi ändå starta en kurs med fyra engagerade deltagare. Under hösten ställdes kursen in p.g.a. för få anmälningar, villket tyder på att våra nya medlemmar har god datakunskap redan vid inträdet till Aktiva Seniorer.

Fortfarande finns ett intresse för att lära sig att använda surfplattor. Även under 2018 har Androidkurserna varit populärare än iPadkurserna. En orsak till detta kan vara att i Androidkursen använder man både telefoner och surfplattor, vilket man hittills inte gjort i iPadkursen. Under våren fick vi tyvärr även här ställa in iPadkursen p.g.a. för få anmälningar.

Kursen i Bildbehandling har varit fulltecknad både under våren och under hösten. Det verkar finnas ett stort behov av att organisera och redigera alla digitala bilder, som vi tar idag.

Vi har under 2018 haft kurser i Facebook både under våren och under hösten.

Kursverksamheten har i år haft cirka 60 deltagare, vilka har utnyttjat möjligheten att genom oss få sitt behov av datafortbildning tillgodosett. Dessutom har våra ”Frågestunder”, engagerat våra medlemmar. Tack vare 8 duktiga handledare har verksamheten hållit hög klass. 

Summering

Som framgår av verksamhetsberättelsen ovan har året bjudit på många intressanta program och upplevelser och det gläder oss att medlemsantalet håller sig på en hög nivå. Summerar vi antalet deltagare i samtliga aktiviteter under året blir det mer än 5 860 deltagare, vilket är cirka 800 fler än föregående år. (Ej unika deltagare)

Vi tackar alla inom och utom föreningen som bidragit till ökade kunskaper bland medlemmarna samt erbjudit en trivsam samvaro.

Styrelsen riktar ett särskilt tack till Medborgarskolan och dess duktiga och vänliga personal för all hjälp under verksamhetsåret. 

Styrelsen för föreningen Aktiva Seniorer i Västerås, 2019-02-20

  

           Kjell Swärd                       Ola Sunesson                Eva Johansson

 

           Liliane Thilenius               Lennart Granath            Stiern Ulander

 

           Gun Lantz                          Siw Andersson               Agneta Björs

 

                                                       Gunnar Björkenor

 

 

               

Vårprogrammet 2020

Ladda ner programmet genom att klicka på länken nedan, därefter "ÖPPNA". (Kopia av det tryckta programmet)

Vårprogrammet