Du som inte betalat årsavgiften för 2018 bör göra det omgående, annars stryks du ur Aktiva Seniorers medlemsregister och kan då inte delta i våra aktiviteter.

Årsavgiften, 100 kr, skall enligt tidigare meddelande vara betald till plusgirokonto 15 36 64-8 senast den 31 januari.