Vi är en ideellt arbetande förening, utan politisk eller religiös anknytning, vars medlemmar är seniorer, d v s människor i mogen ålder med gemensamma intressen och en positiv livssyn.
Verksamheten är en del i ett riksomfattande nät, med Riksförbundet Aktiva Seniorer som sammanlänkande organ. Vår förening har 
ca 1650 medlemmar och är bland de största. Vårt arbete stöder sig mot följande hörnstenar:

Föreningen är knuten till Medborgarskolan i Mälardalen genom medlemskap, varför vårt samarbete
är intensivt. Det betyder att vi ofta vistas i Medborgarskolans lokaler
Vasagatan 59, 722 18 Västerås.
Gemenskapen och trivseln mellan våra medlemmar är stark och intensiv.

Välkommen in i gemenskapen!!  

Vårprogrammet 2019

Ladda ner programmet genom att klicka på länken nedan, därefter "ÖPPNA". (Kopia av det tryckta programmet)

Vårprogrammet 2019