23 Augusti, Naturutflykt till Frövisjön.

 


Ett av de mer lyckade naturvårdsprojekten i Västmanland, så kan man karakterisera restaureringen av Frövisjön utanför Skultuna. Efter ett misslyckat försök att dika ut sjön 1896 växte sjön igen mer och mer och det enda som blev kvar var ett system av relativt djupa kanaler mitt i sjön. Att restaurera sjön började diskuteras redan under 1970- och 80 talet men det gick inte att lösa finansieringen. Men i mitten av 2000- talet lyckades man bl.a med finansiering från EU att få igång renoveringen år 2007 och den blev klar 2010. Effekten blev en klar vattenspegel som tillåts variera upp ner under årets årstider och som kraftigt har gynnat fågellivet i sjön som nu kan karakteriseras som en av de bättre fågelsjöarna i länet. Sjön har även blivit mycket populär bland fågelskådare. Det är främst sjöfågel som dominerar under vårsträcken medan många vadare rastar under höststräcken då vattennivån i sjön är lägre. Vid vårt besök såg vi även fiskgjuse och dagen till ära visade även en havsörn upp sina flygkonster över sjön. Den som guidade oss under vårt besök vid sjön var Robert Ström från länsstyrelsen som på ett mycket initierat sätt berättade om sjöns restaurering något som han varit mycket involverad i och nu kunde vi njuta det lyckade resultatet. Strandängarna runt sjön hålls öppna av betande djur som passade på att visa sig för oss besökare när vi stod på besöksplattformen vid södra delen av sjön.

Text och bilder: Lennart Granath  (fler bilder under ”Läs mer”)

 

Bildtexter: Vår guide Robert Ström, sittande på räcket, berättar om sjöns restaurering
                    Betande djur håller rent för gräs runt sjön