Aktiva Seniorer Västerås

Föreningens årsstämma blev en festlig och uppskattad tillställning. Drygt 200 medlemmar deltog. Förhandlingarna avlöpte snabbt och effektivt under ledning av Esbjörn Larsson, som traditionsenligt valts till ordförande för stämman. Föreningens ordförande Kjell Swärd redovisade valda delar av föreningens verksamhetsberättelse och presenterade styrelsen, programkommittén och ytterligare några av de ca 50 aktiva funktionärer som föreningen har samt tackade alla för en fantastisk insats under året. Föreningens ekonomi är god och antalet medlemmar har ökat något till 1748 vid årets utgång. Verksamheten har fortsatt i minst samma omfattning som tidigare år.

Den enda förändringen i styrelsen är att det tillkom en ny suppleant, Eva Droege.  Sex styrelsemedlemmar omvaldes och övriga fyra kvarstår ett år.

Ola Fall, som varit med i programkommittén sedan 2009 avtackades med en blomma.

Med ett fyrfaldigt hurra för vår fina förening avslutades stämman.  

Därefter serverades en mycket uppskattad middag som följdes av några timmars dans till orkestern 4 Knektar + en Dam.

Eva Johansson

Verksamhetsberättelsen och protokollet från årsstämman kommer att finnas på hemsidan (under rubriken ”Föreningen”).

 

Här några bilder från årets välbesökta stämma den 8 mars Klicka på bilderna! (Foto: Sten Hollman)

 

Den 9 mars besökte 32 st. nyfikna och intresserade Aktiva seniorer, Rocklunda området, för att följa med på en guidad tur.  Här tog Kjell Forsberg med oss på en promenad genom hela området och visade och berättade om alla de olika hallarna och dess funktioner. Att få gå igenom och besöka de olika arenorna med dess olika inriktningar var både intressant och lärorikt.

Inom området finns bl.a. utomhus och inomhusarenor för idrott, fritid, mässor, utställningar, konserter och konferenser. Med alla dessa arenor och aktiviteter kan man förstå att området är Västerås största besöksmål med ca. 2.5 miljoner besökande per år.

 Se bilder från besöket under "Läs mer"

Rickard

Vid månadsmötet den 28 februari berättade Jan Edbom och Stefan Andersson, som båda arbetar inom Parasportförbundet och deltagit i Paralympics om sina erfarenheter.
Stefan inledde med att informera om Parasportförbundet, som har en stor och bred verksamhet för många kategorier med funktionsnedsättningar. Man sysslar med såväl breddverksamhet t.ex. skoltävlingar som med yttersta eliten, de som kvalificerar sig till Paralympics. Idrott är viktigt både för att alla behöver röra på sig och för den sociala samvaron. 
 
Jan berättade om sitt liv efter en svår olycka i 15-årsåldern som medförde att han blev helt utan ben och fick skador även i en hand.

Ett andra besök hos Systemair i Skinnskatteberg

av Rickard Grähs

En andra grupp med intresserade Aktiva seniorer från Västerås besökte Systemair i Skinnskatteberg den 24 februari. Efter det vi fått en fabriksvisning av mycket kunniga och trevliga guider serverades kaffe och därefter  presenterade företagets Svenska VD Magnus Eklund företaget, dess historia och produkter.

Vi hade en mycket trevlig och intressant dag i Skinnskatteberg innan vi for tillbaka till Västerås.  (Se bilderna under "Läs mer")