Aktiva Seniorer Västerås

Att få besöka en av värdens största tillverkare av bl.a. hytter och komponenter till anläggningsmaskiner såsom dumprar, hjullastare och grävmaskiner var en upplevelse. Här finns en teknologiskt avancerad  tillverkning och montering hos ett av Sveriges största företag som sysselsätter ca 350 personer och som levererar en ny hytt var 20:e minut. Sedan bar det i väg till en annan av Sveriges storheter nämligen till Karin Larssons föräldrars hem, det Bergööska huset i Hallsberg, där Carl och Karin Larsson satt sina tydliga spår med sin konstnärliga utsmyckning av huset.  Efter dagens två fina upplevelser styrde 48 nöjda  Aktiva seniorer åter kosan mot Västerås.

Se alla bilder från besöket under "Läs mer" 

Rickard Grähs

Den 16 mars hälsade Staffan Anger, Västerås f.d. riksdagsman, 54 Aktiva Seniorer välkomna till Miniatyrjärnvägen i den gamla bleckplåtsfabriken i Kungsör. Där har börjat byggas en modelljärnväg i skala 1:87 med inspiration från olika delar av Sverige. Vi besökare kände igen en del landmärken och byggnader.

(Se också under ”Läs mer”, där finns också många bilder)

Föreningens årsstämma blev en festlig och uppskattad tillställning. Drygt 200 medlemmar deltog. Förhandlingarna avlöpte snabbt och effektivt under ledning av Esbjörn Larsson, som traditionsenligt valts till ordförande för stämman. Föreningens ordförande Kjell Swärd redovisade valda delar av föreningens verksamhetsberättelse och presenterade styrelsen, programkommittén och ytterligare några av de ca 50 aktiva funktionärer som föreningen har samt tackade alla för en fantastisk insats under året. Föreningens ekonomi är god och antalet medlemmar har ökat något till 1748 vid årets utgång. Verksamheten har fortsatt i minst samma omfattning som tidigare år.

Den enda förändringen i styrelsen är att det tillkom en ny suppleant, Eva Droege.  Sex styrelsemedlemmar omvaldes och övriga fyra kvarstår ett år.

Ola Fall, som varit med i programkommittén sedan 2009 avtackades med en blomma.

Med ett fyrfaldigt hurra för vår fina förening avslutades stämman.  

Därefter serverades en mycket uppskattad middag som följdes av några timmars dans till orkestern 4 Knektar + en Dam.

Eva Johansson

Verksamhetsberättelsen och protokollet från årsstämman kommer att finnas på hemsidan (under rubriken ”Föreningen”).

 

Här några bilder från årets välbesökta stämma den 8 mars Klicka på bilderna! (Foto: Sten Hollman)

 

Den 9 mars besökte 32 st. nyfikna och intresserade Aktiva seniorer, Rocklunda området, för att följa med på en guidad tur.  Här tog Kjell Forsberg med oss på en promenad genom hela området och visade och berättade om alla de olika hallarna och dess funktioner. Att få gå igenom och besöka de olika arenorna med dess olika inriktningar var både intressant och lärorikt.

Inom området finns bl.a. utomhus och inomhusarenor för idrott, fritid, mässor, utställningar, konserter och konferenser. Med alla dessa arenor och aktiviteter kan man förstå att området är Västerås största besöksmål med ca. 2.5 miljoner besökande per år.

 Se bilder från besöket under "Läs mer"

Rickard