Aktiva Seniorer Västerås

Med anledning av 500- årsjubiléet av reformationen var Ola Söderberg, stiftsprost emeritus, inbjuden till vårt seniorcafé för att tala om Martin Luther. Han berättade om Luthers uppväxt och studier först i juridik och sedan efter det han blivit munk i religion. Vid sina studier kom Martin Luther bl.a. fram till att den avlatshandel som pågick i stor skala inte var förenlig med guds vilja och spikade upp sina 95 teser 1517 i Wittenberg. Det ledde till en brytning med katolska kyrkan och reformationen var ett faktum. I Martin Luthers lära ingick att människor själva skall kunna ta del av bibelns skrifter. Det gjorde att folket behövde lära sig läsa, vilket betytt mycket i protestantiska länder, inte minst i Sverige. Med läskunnighet följde att även andra än religiösa böcker studerades och det bidrog till en snabb utveckling inom många områden. Ett mycket intressant föredrag som belyste synen på många frågor då och nu och hur en enskild människa påverkat samhällsförändringar.  / Text o bild: Eva Johansson

   

Måndag 3 april hade vi motionärer en trevlig tur runt Lövudden, Önstensborg och Johannisberg en sträcka på 6,5 km. Vi var 15 personer den här dagen. Fika gjorde vi vid ruinen Önstensborg, en plats som de flesta inte hade sett tidigare. Platsen ligger på andra sidan Tidö-Lindövägen  (Barkarösidan). 

 

 

Vid ett välbesökt månadsmöte den 28 mars berättade författaren och jourmalisten Ann-Christine Kihl från sin bok om krigsreportern, fotografen och filmaren Martin Adler. Vi fick en intressant bild av Martins uppväxt i Västerås med engelsk pappa och svensk mamma, hans lite vilda ungdom och studietid, men senare även ett familjeliv med hustru och barn. Hans äventyr i samband med arbete i krigsdrabbade och ibland mycket farliga länder var många. Hans dramatiska död av en kula vid en demonstration i Mogadishu 2006 finns dokumenterad på foton som vi fick ta del av. Ingen har ännu gripits för dådet. Martin arbetade i över trettio länder och många har sett hans bilder som visade på brott mot mänskliga rättigheter, fattigdom och inte minst enskilda människors utsatthet.

Ann-Christine tackades med en varm applåd för en mycket intressant och gripande berättelse!   Se bilder under "Läs mer"

Eva Johansson

Vi var 49 aktiva seniorer som åkte på resan till Sala. Vi besökte Aguélimuséet där vi fick höra om Ivan Aguélis liv. Hans resor till Frankrike och Indien där han studerade språk, bl.a. arabiska och hebreiska och kom i kontakt med islam som han också konverterade till. Han tillbringade också många år i Kairo där han gav ut en arabisk tidning. Han blev dock utvisad från Egypten eftersom han misstänktes för att ha fört propaganda bland araberna. Han for då till Spanien där han 1917 blev påkörd av ett tåg och omkom. Hans verk som fanns i utlandet togs hem till Sverige av prins Eugen.  Se alla bilder från besöket under "Läs mer"

Att få besöka en av värdens största tillverkare av bl.a. hytter och komponenter till anläggningsmaskiner såsom dumprar, hjullastare och grävmaskiner var en upplevelse. Här finns en teknologiskt avancerad  tillverkning och montering hos ett av Sveriges största företag som sysselsätter ca 350 personer och som levererar en ny hytt var 20:e minut. Sedan bar det i väg till en annan av Sveriges storheter nämligen till Karin Larssons föräldrars hem, det Bergööska huset i Hallsberg, där Carl och Karin Larsson satt sina tydliga spår med sin konstnärliga utsmyckning av huset.  Efter dagens två fina upplevelser styrde 48 nöjda  Aktiva seniorer åter kosan mot Västerås.

Se alla bilder från besöket under "Läs mer" 

Rickard Grähs