Aktiva Seniorer Västerås

Vi var 49 aktiva seniorer som åkte på resan till Sala. Vi besökte Aguélimuséet där vi fick höra om Ivan Aguélis liv. Hans resor till Frankrike och Indien där han studerade språk, bl.a. arabiska och hebreiska och kom i kontakt med islam som han också konverterade till. Han tillbringade också många år i Kairo där han gav ut en arabisk tidning. Han blev dock utvisad från Egypten eftersom han misstänktes för att ha fört propaganda bland araberna. Han for då till Spanien där han 1917 blev påkörd av ett tåg och omkom. Hans verk som fanns i utlandet togs hem till Sverige av prins Eugen.  Se alla bilder från besöket under "Läs mer"

Läs mer: 30 mars: Aguelimuseet och Väsby Kungsgård

Att få besöka en av värdens största tillverkare av bl.a. hytter och komponenter till anläggningsmaskiner såsom dumprar, hjullastare och grävmaskiner var en upplevelse. Här finns en teknologiskt avancerad  tillverkning och montering hos ett av Sveriges största företag som sysselsätter ca 350 personer och som levererar en ny hytt var 20:e minut. Sedan bar det i väg till en annan av Sveriges storheter nämligen till Karin Larssons föräldrars hem, det Bergööska huset i Hallsberg, där Carl och Karin Larsson satt sina tydliga spår med sin konstnärliga utsmyckning av huset.  Efter dagens två fina upplevelser styrde 48 nöjda  Aktiva seniorer åter kosan mot Västerås.

Se alla bilder från besöket under "Läs mer" 

Rickard Grähs

Läs mer: Resa till Volvo Construction Equipment och Bergööska huset

Den 16 mars hälsade Staffan Anger, Västerås f.d. riksdagsman, 54 Aktiva Seniorer välkomna till Miniatyrjärnvägen i den gamla bleckplåtsfabriken i Kungsör. Där har börjat byggas en modelljärnväg i skala 1:87 med inspiration från olika delar av Sverige. Vi besökare kände igen en del landmärken och byggnader.

(Se också under ”Läs mer”, där finns också många bilder)

Läs mer: 16 mars: Miniatyrjärnvägen i Kungsör

Föreningens årsstämma blev en festlig och uppskattad tillställning. Drygt 200 medlemmar deltog. Förhandlingarna avlöpte snabbt och effektivt under ledning av Esbjörn Larsson, som traditionsenligt valts till ordförande för stämman. Föreningens ordförande Kjell Swärd redovisade valda delar av föreningens verksamhetsberättelse och presenterade styrelsen, programkommittén och ytterligare några av de ca 50 aktiva funktionärer som föreningen har samt tackade alla för en fantastisk insats under året. Föreningens ekonomi är god och antalet medlemmar har ökat något till 1748 vid årets utgång. Verksamheten har fortsatt i minst samma omfattning som tidigare år.

Den enda förändringen i styrelsen är att det tillkom en ny suppleant, Eva Droege.  Sex styrelsemedlemmar omvaldes och övriga fyra kvarstår ett år.

Ola Fall, som varit med i programkommittén sedan 2009 avtackades med en blomma.

Med ett fyrfaldigt hurra för vår fina förening avslutades stämman.  

Därefter serverades en mycket uppskattad middag som följdes av några timmars dans till orkestern 4 Knektar + en Dam.

Eva Johansson

Verksamhetsberättelsen och protokollet från årsstämman kommer att finnas på hemsidan (under rubriken ”Föreningen”).

 

Här några bilder från årets välbesökta stämma den 8 mars Klicka på bilderna! (Foto: Sten Hollman)