Aktiva Seniorer Västerås

Vi var 54 medlemmar som den 3 juni trotsade blåsten och åkte ut till Ängsöfiskaren där vi togs emot av Per Vidlund och hustru Pauline. För att få plats fick vi dela gruppen i två där ena halvan fick börja med en välsmakande lunch bestående av en tallrik med rökt fisk och rökta räkor och kaffe med hembakad kaka.
(Klicka på bilderna för större format)
Den andra gruppen fick under tiden information av Per Vidlund om livet som yrkesfiskare i Mälaren. Per är fiskare i 4:e generationen så han har sett hur bestånd och redskap har förändrats genom åren. Gösen är den mest betydelsefulla arten för ekonomin men även gädda, lake och ål ger betydelsefulla bidrag till det ekonomiska utbytet. Fisket är numera koncentrerat till sommarhalvåret och sker med så kallade ryssjor vilket är skonsamt både för fisken och fiskaren som får en bättre arbetsmiljö. Vinterfiske med nät under isen görs numera i liten omfattning på grund av dåliga isvintrar och en arbetsmiljö som inte är skonsam för kroppen. Per arbetar mycket med skonsamt fiske för att bestånden skall behållas och utvecklas. Minimimått för Gös och snabb återisättning av småfisk när redskapen töms är viktiga åtgärder för att vårda fiskebestånden. Avslutningsvis visade Per hur det går till att filea gös när en expert gör det, 11 snitt med kniven så var en gös klar. Naturligtvis fick vi alla tillfälle att handla fisk i gårdsbutiken, både färsk, fryst, filead och rökt fanns att tillgå. När vi mätta och nöjda lämnade Ängsöfiskaren kom solen fram och vinden hade mojnat något vilket gav en känsla av att sommaren trots allt är på väg.
Text och bild: Lennart Granath

Två bussar med Aktiva Seniorer åkte den 28 maj till Leksand. Utflyktsmålen var Jobs Handtryck och Hildasholm.

Vid Jobs Handtryck fick vi en detaljerad beskrivning av hur man för hand trycker sina välkända inredningstyger samt hur Jobs Handtryck startades och dess utveckling till nu.  Efter guidningen gjorde vi ett besök i butiken. Lunch avnjöts på Korstäppans Herrgård.  


Vid nästa utflyktsmål började vi med en promenad i den  grönskande björkallén som leder  till Hildasholm, ett sommarhus  för Axel Munthe och hans hustru Hilda. Tre guider tog hand om oss och visade oss runt och berättade om de rum som en gång beboddes av Axel Munthe och hans familj.  Mestadels var det Hilda och de två sönerna som vistades i huset eftersom Axel själv ofta var på Capri.

Därefter vände vi åter hem med ett stopp för kaffe och kaka. 

Siw Andersson