Aktiva Seniorer Västerås

I två omgångar om nästan tjugo personer vardera, besökte Aktiva Seniorer Kraftvärmeverket en strålande vacker höstdag.
   Efter en dryg timmes, faktaspäckad information, engagerat och kunnigt presenterad av Kenta Nyrén, tog vi oss med Willy Lundkvist som guide, genom stora delar av anläggningen. En mängd trappor, gångar och hissar lede oss genom bränsleberedning, bränslelager, förbi pannor, rökgas-rening, kontrollrum m.m.
   Vi kunde bland mycket annat konstatera att förra sommarens så problemfyllda avfallsförbränning, i varje fall för dagen, inte längre orsakade någon besvärande lukt.
   Den nyligen avslutade ny- och ombyggnaden, som kostat 3,2 miljarder kronor, har gjorts främst för att möjliggöra användning av alla slags bränsle. Nu kan de enorma mängder energi som finns i samhällets sopor, nyttiggöras genom förbränning och omvandling till el, värme och kyla. Med god ekonomi kan Västerås ta hand om sorterade sopor, varav en del, förutom från Sverige, kommer med båt från platser i nordvästra Europa.
Särskilt stora satsningar har gjorts på rökgasreningen. Aktivt kol, kalk och vatten binder tungmetallerna och de sura gaserna. En del av askan transporteras till Norge för deponering i ett nedlagt kalkbrott. En annan del kan användas som markstabilisering på olika platser inom Sverige.
  Västerås har nu norra Europas största kraftvärmeverk för förbränning av alla bränsleslag.    
  Framtiden kräver dock att planering för kommande utbyggnad och förnyelse pågår för fullt.
  Aktiva Seniorer tackar för ett intressant och givande besök!
 
   (Ola Fall)


Caféträff i Konserthuset
Vid Aktiva Seniorers första caféträff för hösten berättade Urban Pettersson, ordförande i Rädda Barnen Västerås, om Rädda Barnens verksamhet i Västerås, Sverige och världen. Verksamheten har sin utgångspunkt i FN:s Barnkonvention, som säger att alla barn har samma rättigheter. Den internationella verksamheten omfattar både långsiktigt utvecklingsarbete med bl.a. påverkan av politiker för att förbättra barns situation och humanitärt arbete i väpnade konflikter och naturkatastrofer.  För närvarande inriktas det lokala arbetet i stor utsträckning mot frågor om våld och övergrepp, men även flyktingfrågor är aktuella eftersom många flyktingbarn far illa.

Text : Eva Johansson