Aktiva Seniorer Västerås

Anmälan görs per telefon eller e-post till den bokningsansvarige som anges vid respektive aktivitet. För några aktiviteter ska anmälan göras via bokningsprogrammet på hemsidan alternativt per telefon. Det gäller även jullunchen, se under Månadsmöten.

Anmälan, som är bindande, kan göras tidigast angivet anmälningsdatum från kl 09.00.

Ange namn och telefonnummer för deltagarna (även mobilnr). Högst två per anmälan.

Vid inbetalning är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om aktiviteter som avses, anges på inbetalningstalongen (referens). Om den bokade platsen inte utnyttjas av den som bokat eller annan på väntelista, sker ingen återbetalning.

Utökning eller ändring av aktiviteter kan komma att ske. Information lämnas i förekommande fall på månadsmöten och på föreningens hemsida: västerås.aktivaseniorer.com eller via e-post.

OBS! Påstigningsplatserna vid bussresor har ändrats till Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord och bussterminalen vid Centralen Hpl i.

Resor med egen bil utgår från Rocklundaparkeringen ABB Arena Nord.

 

17 augusti (torsdag)          

Naturutflykt med korvgrillning

Vi åker till Ängsö och går en promenad längs Grevens stig, 2,5 km, ner till Mälaren där vi grillar korv och njuter av utsikten. Det finns möjlighet att gå en kortare eller en längre sträcka. Vi tillhandahåller korv, men var och en tar med egen dricka.

Pris: 60 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 12 juni till Margaretha Hellman, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 070 512 50 07

Betalning: oss,tillhanda senast den 10 augusti till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Rocklundaparkeringen ABB Arena N

Tid: kl 09.30 – 13.00 ca

 

31 augusti (torsdag)

Stadsvandring i Västerås (Kyrkbacken)

Följ med på en guidad tur på Kyrkbacken som är en av Västerås äldsta stadsdelar i centrala staden. Här bodde främst kyrkans folk, lärare och präster men norrut där slummen tog vid bodde de rotlösa, de fattiga och föraktade. Vi startar med kaffe på Kyrkbacksgården.

Pris: 90 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 12 juni till Margaretha Hellman, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 070 512 50 07

Betalning: oss tillhanda senast den 24 augusti till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Kyrkbacksgården

Tid: kl. 10.00 – 12.00 ca

 

7 september (torsdag)

Vafab Miljö

Vi besöker Vafab miljö vid återvinningshuset på Gryta tippen. Vi får veta vad som händer med vårt avfall som vi lämnar ifrån oss. Hur avfallet förvandlas till nya produkter och även till biogas, värme- el och andra nyttigheter.

Pris: 55 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 21 augusti till Karin Fall, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021-33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 31 augusti till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: återvinningshuset vid Grytatippen Returvägen 20 Västerås

Tid: kl. 10.00 – 12.00 ca

 

25 oktober  (OBS! onsdag)

Litteraturkväll på Akademibokhandeln

Vi samlas på Akademibokhandeln i Gallerian där vi får höstens boknyheter presenterade under trivsamma former. Här kan vi få tips på titlar som kan passa som presenter till hela familjen när julen nalkas.

Pris: 40 kr inklusive kaffe                                  

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 2 oktober via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31 

Betalning: oss tillhanda senast den 19 oktober till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Akademibokhandeln i Gallerian

Tid: kl. 19.00 – 21.00 ca.

 

2 november (torsdag)

Vårdmuseet

Vi besöker vårdmuseet på lasarettet där vi får se valda delar av den medicinska utvecklingen. Från Västmanlands första sjukhus år 1776 fram till 2000 talet.

Pris: 40 kr inkl kaffe och bulle

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 2 oktober till Margaretha Hellman, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 070 512 50 07

Betalning: oss tillhanda senast den 26 oktober till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Utanför lasarettets huvudentré

Tid: kl 09.30 eller 13.00 Ange önskad tid vid anmälan

 

9 november (torsdag)

IKEA Västerås

I dag besöker vi IKEA på Erikslund för att få veta vad som händer där bakom kulisserna. Vi får en presentation av företaget gällande frågor som miljöpolicy, tillväxt, utveckling och framtid. Vi startar med kaffe och smörgås.

Pris: 45 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 2 oktober till Margaretha Hellman , e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 070 512 50 07                    

Betalning: oss tillhanda senast den 2 november till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Restaurangen på IKEA

Tid: kl. 09.30-12.00 ca

 

16 november (torsdag)

Västmanlands domstolar

Vi får information om domstolarnas organisation och verksamhet och gör en rundvandring i lokalerna.

Pris: 55 kr inkl kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 2 oktober till Karin Fall, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021-33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 9 november till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: entrén Sigurdsgatan 22 Västerås

Tid: kl 10.00 – 12.00 ca

 

18 januari (torsdag)

Ångkraftverkets historia från 1917

Idag besöker vi Ångkraftverket som invigdes 1917. Det byggdes som ett reservkraftverk till de större vattenkraftverken. 1979 togs det ur bruk och 1999 byggnadsminnesförklarades byggnaden med hela sitt innehåll. Följ med på en guidad tur i utställningslokalen samt rundvandring i ångturbingeneratorhallen, där det finns många trappor utan hiss.

Pris: 140 kr inkl. kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 20 november via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Berit Svanborg 073 801 31 31

Betalning: oss tillhanda senast den 11 januari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: PEAB Ångkraftvägen 8

Tid: kl. 10.00 – 12.00 ca

 

25 januari (torsdag)

ABB Robotics

ABB är en ledande leverantör av industrirobotar, modulbaserade tillverkningssystem och service. Vi får föredrag, kaffe och gör verkstadsbesök. Skyddsskor krävs för att få gå i verkstaden så ta med detta om du har.

Pris: 40 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 20 november till Margaretha Hellman, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 070 512 50 07

Betalning: oss tillhanda senast den 18 januari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: ABB Robotics, Hydrovägen 10 (Finnslätten)

Tid: kl. 08.45 – 11.00 ca.

 

1 februari (torsdag)

VL Buss Västerås lokaltrafik

Vi besöker Västerås lokaltrafik som har sitt uppdrag baserat på samhälls- och kundnytta. Vi får en inblick i hur man arbetar med sina stora frågor som framtid, utveckling, miljö, försäljning, tidtabeller, priser och tillväxt. Vi får både information och en rundvandring.

Pris: 45 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 20 november till Karin Fall,e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021-33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 25 januari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: VL buss Retortgatan 7

Tid: kl. 09.30 – 12.00 ca.

 

Anmälan görs per telefon eller e-post till den bokningsansvarige som anges vid respektive aktivitet. Det gäller även årsstämman, se under månadsmöten. För några aktiviteter ska anmälan göras via bokningsprogrammet på hemsidan alternativt per telefon.   

Anmälan som är bindande, kan göras tidigast angivet anmälningsdatum från kl 09.00. Högst två personer per anmälan.

Anmälan skall åtföljas av namn och telefonnummer (även eventuellt mobilnummer) för deltagande personer.

Vid inbetalning är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om vilken eller vilka aktiviteter som avses, anges på inbetalningstalongen (referens). Om den bokade platsen inte utnyttjas av den som bokat eller annan på väntelista, sker ingen återbetalning.

Ytterligare aktiviteter utöver nedanstående kan eventuellt aktualiseras. Även ändring i utbud kan bli nödvändigt. Information kring detta lämnas i förekommande fall på månadsmöten och på föreningens hemsida: västerås.aktivaseniorer.com och/eller via e-post.

 

16 februari (torsdag)

Västmanlands domstolar

Vi får information om domstolarnas organisation och verksamhet och gör en rundvandring i lokalerna. Pris: 45 kr inklusive kaffe

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 9 januari till Karin Fall, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021-33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 2 februari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: entrén Sigurdsgatan 22, Västerås

Tid: kl. 10.00 – 12.00 ca.

 

 23 februari (torsdag)

 Den nya ladugården på Geddeholm
Den så omdiskuterade ladugård som Västerås stad har byggt på Geddeholm är nu klar och i full drift. Ca 290 mjölkkor finns i ladugården och vi får se arbetet med mjölkningen under vårt besök. Arrendatorn berättar om sitt företag och hur produktionen går till. Efter besöket dricker vi kaffe med smörgås på Geddeholms café.
Pris: 70 kr inklusive kaffe och smörgås
Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 9 januari till Karin Fall, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021-33 24 76
Betalning: oss tillhanda senast den 9 februari till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Blåsboplan
Tid: kl. 08.30 – 11.30 ca

 

9 mars (torsdag)               

Rocklunda bakom kulisserna

Följ med på en guidad tur på Rocklunda bakom kulisserna. Idrottsplatsen är den största sammanhängande idrottsanläggningen i Sverige. Här finns utomhus- och inomhusarenor för idrott, fritid, mässor, utställningar, konserter och konferenser. Rocklundaområdet är Västerås största besöksmål.

Pris: 60 kr inklusive kaffe före visningen

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 9 januari till Karin Fall, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021-33 24

Betalning: oss tillhanda senast den 23 februari till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Rockiscafé (ishockeyhallen)

Tid: kl. 09.30 - 11.30 ca

 

16 mars (torsdag)             

Miniatyrjärnvägen ’Miniature Kingdom’ i Kungsör

260 meter räls ligger på plats tillsammans med 400 träd på den del som är etapp ett och föreställer de nordligaste delarna av Sverige. Du får se Dalhalla, Piteå havsbad,

 Lapporten, Åreskutan med linbana m.m.                       

16 tåg tuffar runt med hjälp av en komplicerad dataanläggning.   

Pris: 105 kr inklusive kaffe och guidning

Anmälan: fr.o.m. kl.09.00 den 9 januari via vårt nya bokningsprogram på hemsidan. Alternativt till Margaretha Holmgren på telefon 021-80 40 91

Betalning: oss tillhanda senast den 2 mars till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: Samåkning i egna bilar från Blåsboplan

Tid: kl. 09.15 – 12.30 ca

 

4 maj (torsdag)                 

Följ med på en guidad visning av Ängsö slott

Har du bara sett slottet från utsidan tidigare är detta en möjlighet där vi under ca 90 minuter får höra om slottets historia och se om det verkligen spökar där.

I besöket ingår fika med hembakat bröd.

Pris: 145 kr inklusive guidning och kaffe

Anmälan: fr.o.m. den 6 mars till Margaretha Holmgren,  e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 021

Betalning: oss tillhanda senast den 20 april till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Blåsboplanen

Tid: kl 09.15 – 12.00 ca

 

11 maj (torsdag)               

Naturvandring Asköviken

Vi vandrar till den natursköna Asköviken där vi under vår vandring och vid fågeltornet kan studera fågelarter som anlänt under våren. En av våra medlemmar delar med sig av sina kunskaper under utflykten. Medtag kaffe och smörgås. Har du en kikare är det också bra att ta med den. 

Pris: 40 kr                                             

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 6 mars till Karin Fall

e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller telefon 031- 33 24 76

Betalning: oss tillhanda senast den 27 april till plusgiro 15 36 64 - 8

Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Blåsboplanen

Tid: kl. 09.00 - 12.00 ca

 

 

Anmälan görs per telefon eller e-post till den bokningsansvarige som anges vid respektive aktivitet. Det gäller även jullunchen, se under månadsmöten. Några aktiviteter ska anmälas via vårt nya bokningsprogram på hemsidan, alternativt finns då ett mindre antal platser för telefonbokning.
Anmälan, som är bindande, kan göras tidigast angivet anmälningsdatum från kl 09.00.
Högst två personer per anmälan.
Anmälan skall åtföljas av namn och telefonnummer (även eventuellt mobilnummer) för deltagande personer.
Vid inbetalning är det viktigt att ange fullständigt namn på deltagare samt uppgift om vilken eller vilka aktiviteter som avses på inbetalningstalongen (referens).
Om den bokade platsen inte utnyttjas av den som bokat eller annan på väntelista, sker ingen återbetalning.
Ytterligare aktiviteter utöver nedanstående kan eventuellt aktualiseras. Även ändring i utbud kan bli nödvändigt. Information lämnas i förekommande fall på månadsmöten och på föreningens hemsida vasteras.aktivaseniorer.com och/eller via e-post.

18 augusti (torsdag)      Med 60 knop på Mälaren
Följ med på en tur med Sjöevents RIB-båtar. Att fara fram på Mälaren i en båt som kan gå 60 knop är en häftig upplevelse. Vi startar dagen med en rundtur på ca 45 min. Efter det går vi iland på Aggarön för ett fikastopp på ca 30 min. OBS ta med egen fika. Efter besöket på Aggarön styr vi åter hemåt. 
Skyddsoverall och flytväst tillhandahålls på plats.  
Pris: 620 kr
Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 13 juni till Margaretha Hellman, telefon 070-512 50 07 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 11 augusti till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: Sjökrogen, gästhamnen Västerås
Tid: kl. 09.45, hemkomst kl. 12.00 ca

15 september (torsdag)  Guidad lunchvandring genom Saluhallen, Slakteriet

Under rundvandringen bland de olika butikerna blir det en meny av mättande smakprover som avslutas med kaffe och något sött.
Pris: 125 kr
Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 15 augusti till Karin Fall,  telefon 021-33 24 76 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 1 september till plusgiro15 36 64 - 8
Samlingsplats: Utanför ingången till saluhallen
Tid: kl. 11.00 – 13.00 ca

29 september (torsdag)  Mälarenergi Kraftvärmeverket

Vi besöker ett av Sveriges största kraftvärmeverk som försörjer Västerås, Skultuna, Hallstahammar m.fl. platser med värme och el. Vi får information och får göra en rundvandring till pannor, generatorer och bränsleberedning. Huvuddelen av bränslet till pannorna kommer från avfall och träflis.
Pris: 60 kr inklusive kaffe som serveras innan visningen
Anmälan: fr.o.m. kl.09.00 den 15 augusti till Karin Fall, telefon 021-33 24 76 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 20 september till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: Kraftvärmeverkets entré, Sjöhagsvägen Västerås
Tid: kl. 09.30 – 12.00 eller 12.30 – 15.00 Ange vid anmälan vilken tid du vill delta.

 

13 oktober (torsdag)     Västmanlands domstolar

Vi får information om domstolarnas organisation och verksamhet och gör en rundvandring i lokalerna.
Pris: 45 kr inklusive fika
Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 15 augusti till Karin Fall, telefon 021-33 24 76 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 4 oktober till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: éntrén Sigurdsgatan 22, Västerås
Tid: kl 09.00 – 11.00

27 oktober (torsdag)     Bil & teknikhistoriska samlingarna i Köping

Vi besöker museet i Köping med en unik samling av legendariska och klassiska bilmärken. Det finns även motorcyklar, automobilia samt teknikhistoria. En speciell utställning om Volvos transmissionshistorik fram till idag finns också.
Pris: 95 kr inklusive entréavgift, guide och kaffe
Anmälan: fr.o.m. den 3 oktober kl. 09.00 till Berit Svanborg, telefon 073 801 31 31 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 14 oktober till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Blåsboplan
Tid: kl. 09.30 – 12.30 ca

3 november (torsdag)    Studiebesök på AQ Group AB

Företaget är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder. Koncernen har totalt 4500 anställda varav ca.75 % i tillväxtländer utanför Sverige. Vi får en företagspresentation samt en rundvandring på verkstaden i Västerås.
Pris: 40 kr inklusive kaffe
Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 3 oktober till Berit Svanborg, telefon 073 801 31 31 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 21 oktober till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: Regattagatan 29, Västerås
Tid: kl. 09.00 – 11.00 ca

 

17 november   Besök vid Bovieran i Västerås

På detta gröna seniorboende möter vi företrädare för föreningen som informerar om hur denna boendeform fungerar i praktiken. Här finns en praktfull trädgård, trygghetstänkande och sammanhållning.
Pris: 40 kr inklusive kaffe
Anmälan: fr.o.m. kl.09.00 den 3 oktober till Margaretha Hellman, telefon 070 512 50 07 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 4 november till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: Rönnbyvägen 1 Västerås
Tid: kl.10.00

 

24 november (torsdag)   Gör din egen dörrkrans

Vi gör ett besök på floristutbildningen, där vi får göra varsin dörrkrans under sakkunnig ledning. Under arbetets gång får vi kaffe och kaka.
Pris: 225 kr
Anmälan: fr.o.m. kl.09.00 den 3 oktober till Margaretha Holmgren, telefon 021-80 40 91 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss till handa senast den 11 november till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: Fallhammargatan 3 A, Västerås
Tid: kl. 10.00 – 12.00 eller kl. 13.30 – 15.30.  Ange vid anmälan vilken tid du vill delta.

12 januari (torsdag)      Västerås flygplats och Hässlö flygförening OBS! Även besök 17 januari kl 13.00

Idag besöker vi den omdiskuterade Västerås flygplats som trafikeras av fem olika flygbolag, som hade ca 115 000 passagerare under 2015. Därefter fortsätter vi till Hässlö Flygförening som är den största i Sverige. Man tar emot hyresgäster som SAS flygklubb och Stockholms flygklubb. Vi får information om den verksamhet som bedrivs i flygföreningen. 
Pris: 40 kr inklusive kaffe
Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 21 november till Berit Svanborg, telefon 073 801 31 31 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 15 december till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: Västerås flygplats, passagerarterminalen
Tid: kl. 13.00 – 15.30 ca.

 

19 januari (torsdag)      Robotdalen - hälsorobotik

Vi besöker robotdalens kontor och får information om hur man utvecklar tekniska hjälpmedel, robotar, inom bl.a. vård och omsorg. 
Pris: 40 kr
Anmälan: fr.o.m. kl.09.00 den 21 november till Margaretha Hellman, telefon 070 512 50 07 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 15 december till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: Skrapans entréplan, Kopparbergsvägen 10, Västerås
Tid: kl. 13.00-14.30 ca OBS! Ändrad tid

 

26 januari (torsdag)     Besök hos Bostads AB Mimer

Vi får information om vad Mimer gör i stort och smått. Planerad nyproduktion och ombyggnation. Projekt Gröna Mimer med mera. 
Pris: 40 kr
Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 21 november till Karin Fall, telefon 021-33 24 76 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 13 januari till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: entrén, Slottsgatan 33, Västerås
Tid: kl. 10.00 - 11.30 ca

 

Anmälan görs per e-post eller telefon till den bokningsansvarige som anges vid respektive aktivitet. Detta gäller även årsmötet, se under månadsmöten. Anmälan som är bindande, kan göras tidigast angivet anmälningsdatum från kl 09.00. Högst två personer per anmälan. Anmälan skall åtföljas av namn och telefonnummer (även eventuellt mobilnummer) för deltagande personer.
OBS! Vid inbetalning är det viktigt att fullständigt namn på deltagare samt uppgift om vilken eller vilka aktiviteter som avses, anges vid inbetalningen.
Om den bokade platsen inte utnyttjas av den som bokat eller annan på väntelista, sker ingen återbetalning.
Ytterligare aktiviteter utöver nedanstående kan eventuellt aktualiseras. Även ändring i utbud kan bli nödvändigt. Information kring detta lämnas i förekommande fall på månadsmöten och på föreningens hemsida vasteras.aktivaseniorer.com och/eller via e-post.

19, 20 och 21 januari (tisdag, onsdag eller torsdag): Besök vid Åkesta Observatorium
Ett av Sveriges främsta och modernaste amatörobservatorier. Vi delar upp oss i grupper om 10 personer så alla skall kunna se.
Vid anmälan måste du tala om vilken dag och vilket klockslag du vill delta. Varma kläder rekommenderas.
Pris: 60 kr
Anmälan: fr.o.m. kl 09.00 den 2 november till Margaretha Holmgren, telefon 021-80 40 91 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 16 december till plusgiro 15 36 64-8
Samlingsplats: Åkesta Observatorium, vägen mot Skultuna
Tid: 19 och 21 jan: kl.18.30–19.30 eller 19.45 - 20-45,  20 jan: 19.00–20.00 , ange vilken dag och tid du vill komma
**************************
28 januari (torsdag): Polismuseet i Västerås
Vi besöker museet i polishuset där det visas föremål och beskrivningar om hur stadens polis arbetat och om några speciella polishistoriska händelser. Vi blir guidade av en erfaren polisman.
Pris: 40 kr inkl. kaffe
Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 2 november till Karin Fall, telefon 021-33 24 76 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.     Fullbokad!
Betalning: oss tillhanda senast den 16 december till plusgiro 15 36 64-8
Samlingsplats: Polishusets entré Västerås
Tid: kl 10.00
**************************** ***********

4 februari (torsdag): Robotdalen, ett projekt för att utveckla hjälpmedel
Vi besöker Robotdalens kontor och får information om hur man utvecklar robotar som hjälpmedel inom bl.a. vård och omsorg.
Pris: 40 kr
Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 11 januari till Berit Svanborg, telefon 073-801 31 31 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
Betalning: oss tillhanda senast den 25 januari till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: Skrapans entréplan, Kopparbergsvägen 10, Västerås Tid: kl. 10.00 ca kl. 11.30 alternativt kl 12.30 - ca kl. 14.00

**********************************

11 februari (torsdag) Västmanlands domstolar                Fullbokad!
Information om organisation och verksamhet samt rundvandring i lokalerna
Pris: 45 kr inklusive fika.
Anmälan: fr.o.m. kl 09.00 den 11 januari till Karin Fall, telefon 021-33 24 76 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 25 januari till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: Entrén Sigurdsgatan 22, Västerås
Tid: kl. 10.00 – ca kl.11.00

**********************************

18 februari (torsdag) Västerås stad utvecklar stationsområdet     Fullbokad
Samhällsbyggnadsstrateg Lennart Gustafsson från Miljö- och samhällsbyggnadsenheten vid Stadsledningskontoret i Västerås Stad informerar om stadens planer. Lennart är projektledare för nytt resecentrum och stationsområde.
Pris: 55 kr inklusive fika
Anmälan: fr.o.m. kl.09.00 den 11 januari till Karin Fall, telefon 021-33 24 76 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 1 februari till plusgiro 15 36 64 - 8
Samlingsplats: Stadshuset, rum A 391Tid: kl. 09.00 - 11.00

******************************

3 mars (torsdag) Köpings järnvägsmuseum 
Vi besöker museet som visar föremål och fordon från smalspårsbanan Köping – Uttersberg – Riddarhyttan. Vi blir guidade och får även se lok i drift.

Pris: 70 kr inklusive kaffe 
Anmälan:
fr.o.m. kl. 09.00 den 11 januari till Margaretha Hellman, telefon 070-512 50 07 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Betalning: oss tillhanda senast den 12 februari till plusgiro 15 36 64 - 8 
Samlingsplats:
samåkning i egna bilar från Blåsboplan  
Tid:
kl. 09.30 – ca kl. 12.30

***************************

31 mars (torsdag): Besök vid Fiholms säteri
Vi besöker Fiholm i Rytterne. Fiholm, som är ett fideikommissaktiebolag, ligger naturskönt vid Mälaren. Vi får en guidad visning av huvudbyggnad och park. Visningen tar c:a 2 timmar.
Pris:150 kr
Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 11 januari till Margaretha Holmgren, telefon 021-80 40 91 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Betalning: oss tillhanda senast den 10 mars till plusgiro 15 36 64 - 8 Samlingsplats: samåkning i egna bilar från Blåsboplan 
Tid: kl 09.30  – ca 12.00 alternativt kl 13.30 - 16.00 

***************************   

7 april (torsdag) Abetong Hallstahammar
Följ med på ett studiebesök till Abetong i Hallstahammar som ingår i en koncern som bland annat tillverkar väggelement, D-plattor, balkonger, pelare och nyckelfärdiga småhus

Pris: 40 kr 
Anmälan: fr.o.m. kl.09.00 den 7 mars till Berit Svanborg, telefon 073-801 31 31 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Betalning: oss tillhanda senast den 18 mars till plusgiro 15 36 64 - 8   
Samlingsplats
: samåkning i egna bilar från Blåsboplan 
Tid:
kl. 08.30 eller kl. 10.00.  Ange vid anmälan när du vill komma.
Besöket tar ca 1 timme

*********************

14 april (torsdag): En mjölkproducents vardag, Seglingsbergs gård i Ramnäs
Vi besöker Magnus Åstrand som är en av Västmanlands största mjölkproducenter med över 200 mjölkkor. Tre robotar sköter mjölkningen av korna. Han levererar inte sin mjölk till Arla utan till Grådö mejeri i Hedemora. Naturbeteskött är en annan produktionsgren på gården.
Pris: 60 kr
Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00  den 7 mars till Berit Svanborg, telefon 073-801 31 31 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Betalning: oss tillhanda senast den 30 mars till plusgiro 15 36 64 – 8
Samlingsplats:
samåkning i egna bilar från Blåsboplan
Tid: Kl. 09.15 till ca kl. 12.00 
*****************************