Aktiva Seniorer Västerås - kalender

Direktsänd operaföreställning av Mozarts Trollflöjten från Metropolitan i New York.
Lördag 14 Oktober 2017, 18:30
Träffar : 96
av Sture Holmgren

Pris: 295 kr

Anmälan: fr.o.m. kl. 09.00 den 21 augusti via vårt bokningsprogram på hemsidan alternativt via telefon till Åsa Högström 021- 30 78 88

Betalning: oss tillhanda senast den 13 september till plusgiro 15 36 64 -8

Samlingsplats: Elektra, Culturen, Kopparlunden

Tid: kl 18.30,  Föreställningarna börjar 30 minuter senare.

Kommande aktiviteter

22 feb 2018
10:00 - 12:00
Västmanlands domstolar
27 feb 2018
09:00 - 11:30
Månadsmöte
01 mar 2018
10:00 - 11:30
M 4 Gruppen AB, inte bara åkeri
01 mar 2018
13:00 - 14:30
M 4 Gruppen AB, inte bara ett åkeri
05 mar 2018
15:00 - 00:00
Övernattning på Steam Hotel